icon ร่วมงาน
กับเรา
 • #พีทีที ดิจิตอล ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร

  พีทีที ดิจิตอล

  ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร
  ที่พร้อมขับเคลื่อนและเสริมความแข็งแกร่ง
  ให้กับองค์กรด้วยคุณภาพระดับสากล

  Link
 • Link
 • #พีทีที ดิจิตอล เป้าหมายของคุณ คือเป้าหมายของเรา

  #พีทีที ดิจิตอล

  เป้าหมายของคุณ คือเป้าหมายของเรา

  Link
 • Link
1 / 0

TO BE TRUSTED DIGITAL SOLUTIONS PARTNER

PTT Digital พร้อมสนับสนุนองค์กรธุรกิจ ให้สามารถพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในยุคดิจิทัล

เป้าหมายของเรา

PTT Digital ให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในระยะยาว ด้วยการตั้งเป้ากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าทั้งภายใน และภายนอกกลุ่ม ปตท.

เป้าหมายของเรา

ประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ที่ PTT Digital ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจรโดยครอบคลุมถึงการออกแบบการพัฒนา และการดูแลรักษาระบบงานที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ

ประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญและความสามารถ

PTT Digital มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้า ด้วยความเชี่ยวชาญและความสามารถของบุคลากร ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพในทุกด้าน ภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจให้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ พร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างเหนือความคาดหมาย การันตีด้วยการได้รับความไว้วางใจกจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทภายนอกกลุ่มอีกมากมาย

ความเชี่ยวชาญและความสามารถ
img-mountain

ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด เป็นผู้ให้บริการทางด้านดิจิทัล ที่ลูกค้าให้การยอมรับโดยมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมืออาชีพด้วยคุณภาพสากล ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา และการดูแลรักษาระบบงานที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจที่หลากหลาย

 • ศูนย์บริการ Intelligent Process Automation Center (IPAC)

  ศูนย์บริการ Intelligent Process Automation Center (IPAC)

  ศูนย์บริการ IPAC (Intelligent Process Automation Center) นำเสนอบริการเทคโนโลยี IA (Intelligent Automation) และ RPA (Robotic Process Automation) ในระดับ Enterprise โดยนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยี IA และ RPA มาใช้งานอย่างครบวงจร เป็น IA และ RPA Ecosystem เพื่อช่วยยกระดับกระบวนการทำงานขององค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสริมศักยภาพ และความคล่องตัวในการทำงานขององค์กร

  ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมด icon
 • CSOC

  CSOC

  หรือ CYBER SECURITY OPERATION CENTER ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์บริการการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันการบุกรุกระบบ และกระบวนการแจ้งเตือนภัยในยังผู้เกี่ยวข้อง

  ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมด icon
 • D Product

  D Product

  ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีในรูปแบบ Software Package ด้วยคุณภาพสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย
  Find out for more products…

  ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมด icon

ความภาคภูมิใจของเรา

 • D JOIN

  ระบบจัดการเอกสารการประชุม กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและโหวตมติที่ประชุม

  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นเอกสารก่อนล่วงหน้ามีเวลาเตรียมตัวก่อนการประชุมมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดขั้นตอนในการเตรียมการประชุมให้เร็วขึ้นกว่าเดิม และช่วยลดการใช้กระดาษไปได้มาก

 • D JOIN

  ระบบจัดการเอกสารการประชุม กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและโหวตมติที่ประชุม

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

  ที่ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดในการสนับสนุนระบบจัดการเอกสารการประชุม กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและโหวตมติที่ประชุม

พีทีที ดิจิตอล ไลฟ์

 • เป็น "เพื่อนคู่คิด" ให้กับ "ลูกค้า"มองหา "คู่ค้า" แทน "คู่แข่ง"องค์กรแข็งแกร่ง ด้วย "การพัฒนาบุคลากร"...เราจะเติบโตไปด้วยกัน...

  คุณนภัทร นภินธากร

  Managing Director

  bg
  คุณนภัทร นภินธากร
 • ทำในสิ่งที่ชอบ และรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ

  คุณไพรัช จงเจิดศักดิ์

  Vice President Infrastructure Management Services

  bg
  คุณสมหมาย จารุดิลกุล
 • Unleash potential to skyrocket your business growth with proven digital integration solutions.

  คุณศรัณย์ เจนจตุรงค์

  Business Development

  bg
  คุณนภัทร นภินธากร

ร่วมงานกับ พีทีที ดิจิตอล

VIEW ALL

IT Project Manager

จังหวัด : Bangkok, Chatuchak

Job Type : Permanent

icon สมัครงาน

System Analyst

จังหวัด : Bangkok, Chatuchak

Job Type : Permanent

icon สมัครงาน

Business analyst (SAP SD) 3-Year Renewal Contract

จังหวัด : Bangkok

Job Type : Long Term Contract

icon สมัครงาน

SAP Consultant ( Sale & Distribution Modules)

จังหวัด : Bangkok, Chatuchak

Job Type : Permanent

icon สมัครงาน

Network Engineer

จังหวัด : Bangkok, Chatuchak

Job Type : Permanent

icon สมัครงาน

RPA Developer

จังหวัด : Bangkok, Chatuchak

Job Type : Permanent

icon สมัครงาน

ข่าวและกิจกรรม

เสนอบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารครบวงจรอย่างมืออาชีพด้วยคุณภาพสากล ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบการพัฒนา และการดูแลรักษาระบบงาน

VIEW ALL