วามสำเร็จของเรา

พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น มุ่งมั่นในการให้บริการสร้างความเป็นเลิศ โดยเน้นการสร้างประสิทธิภาพ และผลสำเร็จของงานเป็นหลักการที่สำคัญ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับสูงสุดให้กับลูกค้า และสร้างความเชื่อมั่น เราปรารถนาที่จะบรรลุผลสำเร็จที่เหนือกว่าความคาดหมายทั้งของเราเองและ ลูกค้า เราทุ่มเทพลังและตระหนักถึงความสำคัญในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จ

 • บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ประสบความสำเร็จในการก้าวสู่การให้บริการในต่างประเทศ สำหรับบริหารโครงการ ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ SAP ECC 6.0 ให้กับบริษัท พีทีที กัมพูชา จำกัด ณ ประเทศกัมพูชา
 • โครงการ PTT LAO SAP Roll Out และ โครงการปรับปรุง Network Infrastructure ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • โครงการปรับปรุงระบบงานหลักองค์กรของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ  PTT H2O
 • การ Rollout ระบบ SAP ECC6.0 ให้กับบริษัท พีทีที กรีนเอนเนอร์ยี่ จำกัด ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเยี่ยม
 • โครงการ iPROMPT ซึ่งเป็นระบบ ERP ของ บริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน)

พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น สร้างมาตรฐานในการให้บริการ ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศ

รางวัลที่ได้รับและประกาศเกียรติคุณ


 • รางวัลยอดเยี่ยมในด้าน โครงการนวัตกรรม Thailand ICT Excellence Awards 2011-2012
 • มาตรฐาน SAP Customer Center of Expertise Primary Certification (SAP CCoE) เป็นการมอบใบประกาศเพื่อรับรองมาตรฐานในการให้บริการสนับสนุนระบบงาน SAP ในกลุ่ม ปตท.
 • รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2015 ประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enable Projects) ในโครงการ “Max Attention” (การดูแลใส่ใจสูงสุด)
 • รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 ในโครงการ “Multiple Platform Integration for Digital Business Transformation ”
 • Information Security Management System Related to Data Center and Disaster Recovery Site
 • Information Security Management System Related to Data Center Facilities and Network Service Management for Co-location Services, Internet Service, and Private Cloud Service
 • Cloud Security Management System – CSA Star Certification 2014
 • Automation System Integrator (ASI)
 • มาตรฐาน CMMI Maturity Level 3 เป็นการมอบใบประกาศเพื่อรับรองมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนางาน ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของสากล
 • Customer Center of Expertise Primary Certification in the Context of SAP License Management